...چاوەڕوانبە
kurdsubtitle loading gif
(14) پێداچوونەوەکانی سەرۆک

زۆر شازە بەمن وەسف ناکرێت شایەنی سێرکردنە 🤍✨

بۆ فیلمی Five Feet Apart

شازی فلیمە زۆر تایبەتە سۆزداری و خۆشەویستی و زۆر شتی تر شایەنی سێرکردنە 🤍🌺

بۆ فیلمی The Notebook

فلیمێکی تابلێی شاز و تایبەتە زۆر بەچێژە سۆزداری و خۆشەویستی و زۆر شتی تری تیایە فێری زۆر شتت ئەکات شایەنی سێرکردنە 🤍✨😌

بۆ فیلمی The Fault in Our Stars

بەجدییی شازی فلیمە زۆر بەچێژ و تایبەتە شایەنی سێرکردنە 🤍✨😌

بۆ فیلمی Me Before You

فلیمێکی زۆر شازە شایەنی سێرکردنە فێری خۆشەویستی راستەقینت ئەکات 🤍

بۆ فیلمی Life in a Year

فلیمێکی تابلێی بەچێژە بەمن وەسف ناکرێت🤍

بۆ فیلمی After We Fell

‎فلیمێکی تابڵێی شازە فێری خۆشەویستی و زۆر شتی ترت ئەکا شایەنی سێرکردنە بەجدییییی شازە🤍✨ زۆر نایاب

بۆ فیلمی Endless Love

فلیمێکی تابلێی خۆش و ئالۆز بوو واو لێئەکا کە متمنە و بەخۆوبێ 🤍 شایەنی سێرکردنە

بۆ فیلمی I Met a Girl

بەجدی فلیمێکی زۆر شاز و تایبەتە شایەنی سێرکردنە 🤍

بۆ فیلمی Kubo and the Two Strings

فلیمێکی زۆر سۆزداری و خێزانیە شازە شایەنی سێرکردنە🤍✨

بۆ فیلمی Onward

فلیمێکی زۆر کورت و خۆشە شایەنی سێرکردنە 🤍

بۆ فیلمی The Ice Road

🤍بەجدی فلیمێکی هەست بزوێن و خۆشە شایەنی سێرکردنە بۆ ئەو کەسانەی حەزیان لەفلیمی رۆمانسی و هەست بزوێنە

بۆ فیلمی Chemical Hearts

زۆر شازبوو شایەنی سێرکردنە 🤍

بەجدی زنجیرەیە چەنێ زوتر سێریکەی درەنگە شای زنجیرەکان دەستی وەرگێرەکانیش خۆش

بۆ زنجیرەی Prison Break