...چاوەڕوانبە
kurdsubtitle loading gif
(2) پێداچوونەوەکانی Ghost

له ئاخیری فیلمەکە ده ڵێت ئه وه (جوانی بوو دڕنده که ی کوشت)

بۆ فیلمی King Kong

به راستی نازانم چۆن وه سفی ئه م زنجیرە یه بکه م که تا ئه مرم بیرم ده مێنێت

بۆ زنجیرەی Marvel's The Punisher