...چاوەڕوانبە
kurdsubtitle loading gif
(11) پێداچوونەوەکانی Sedad Blbas

زۆر شازو تایبەتە 🔥

بۆ زنجیرەی Marvel's The Punisher

باڕاستی زنجیرەکی زۆر خۆشو تایبەتە بەس حەیف زۆر کەمە🔥

بۆ زنجیرەی Ragnarok

باش بوو دەستان خۆش🌹

بۆ فیلمی Malena

زۆر ناوازە بوو دەستان خۆش

بۆ فیلمی Interstellar

خۆشترین زنجیرە فیلم کاپتن جاک 🔥🔥

یەکێکە لە باشترینەکان لەکاتی منداری تەمەشام دەکرد ئیستاش دوبارەی دەکەمەوە یادی بەخێر

شازی فیلمە ئیمینیم زۆر بەجوانی ڕۆڵ دەگێڕێ🔥

بۆ فیلمی 8 Mile

شازە

بۆ فیلمی The Twilight Saga: Eclipse

یەکێکە لەشاز ترین زنجیرەکان پێویستە سەیری بکەی زۆر بە چێژە

بۆ زنجیرەی Loki

بەراستی یەکیکە لە شازترینەکان

بۆ فیلمی Doctor Strange

باشترین زنجیرە

بۆ زنجیرەی Prison Break